nekaj besed

o naših storitvah

racunovodstvo

Računovodsko-knjigovodske storitve

Računovodstvo

Urejene finance in poslovna dokumentacija sta temelj vsakega uspešnega podjetja, za to pa je potrebna kvalitetna računovodska podpora.
Seveda kot računovodski servis obvladamo številke, a kljub temu želimo poznati svoje stranke, njihovo poslovanje in z njimi graditi osebni odnos. Le tako je s skupnimi napori mogoče slediti viziji podjetja in uresničiti zastavljene  cilje.

Uredimo...

 • knjiženje prejetih in izdanih računov
 • knjiženje bančnih izpiskov
 • knjiženje potnih nalogov
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • izpis odprtih postavk po dogovoru
 • obračun DDV
 • izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • vodenje davčnih evidenc
 • register, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač
 • obračun dohodnine zaposlenih
 • obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih
 • obračun obresti
 • priprava pogodb podjetja, honorarja
 • izdelava poročil za Banko Slovenije
 • pripravimo predloge za kompenzacijo, cesijo …

Davki

Individualna davčna obravnava

Davki so naša stalnica in so neizbežni. Prilagajanje poslovanja vsakokratni davčni zakonodaji in optimiziranje sta prednosti uspešnega podjetja. 

Poskrbimo za...

 • obračun DDV
 • obračun DMV
 • obračun dohodnine zaposlenih
 • obračun obresti
 • izvršbe doma in v tujini
 • davčno svetovanje in optimizacijo
kadri JKSK

Kadri in plače

Upravljanje s človeškimi viri

 • priprava pogodb o zaposlitvi
 • priprava podjemnih in avtorskih pogodb
 • prijava in odjava delavcev z M1/M2
 • pomoč pri kadrovanju in izbiri sodelavcev
 • pomoč pri napotitvni delavcev v tujino (obrazec A1)
 • najava delavcev za delo v tujini
 • kadrovsko svetovanje

Plače

 • obračun plač
 • obračun dohodnine zaposlenih
 • obračun socialnih prispevkov zavezanca

Ustanovitev podjetja, registracije

Podjetjem in posameznikom pomagamo s poslovnim, davčnim in pravnim svetovanjem pri prvih korakih ob ustanovitvi podjetja (gospodarske družbe), vpisu v register, registraciji dejavnosti …

Na enem mestu ...

 • svetujemo o najboljši formalni obliki gospodarske družbe
 • poskrbimo za brezplačno registracijo podjetja
 • poskrbimo za vertikalno in horizontalno povezovanje z ostalimi gospodarskimi subjekti
 • pomagamo pri marketinških aktivnostih
 • vam vodimo poslovne knjige
JKSK - ustanovitev podjetja
veseli bomo vsakega

vašega vprašanja

Sporočite nam vaše vprašanje, mnenje ali dilemo preko spletnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaše vprašanje  ali vas poklicali. Vabljeni!