Z novo novelo zakona o DDV, ki ga je sprejela vlada, je po novem mogoče upoštevati odbitek DDV za nakup električnega vozila.
odbitek DDV za električna vozila

Odbitek DDV za nakup električnega avtomobila

Novela zakona o DDV

S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), pri čemer ni pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, če:

  • je motorno vozilo brez izpusta ogljikovega dioksida (velja torej za baterijska električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride),
  • vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

Davčni zavezanec lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri polnjenju, nabavi tekočin in maziv, nabavi nadomestnih delov ter nakupu storitev, tesno povezanih s tem.

Finančne ugodnosti

Finančne ugodnosti za podjetja pri nakupu električnega vozila:

  • odbitek DDV
  • 40 % investicijska olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (V petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 % vlaganj v trajnostno mobilnost, vključno z električnimi avtomobili, polnilnimi postajami, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. V primeru nakupa s finančnim lizingom je olajšava mogoča, medtem ko pri nakupu z operativnim lizingom ni.)
  • ničelna boniteta